Provádíme veškeré zemní práce vč. HTU tj. výkopy základů, přípravy pilotovacích ploch, realizace kanalizací jako GD, realizace parkovacích ploch a komunikací vč. násypů dle PD , samozřejmostí je i pokládka zvoleného povrchu. Zajišťujeme taktéž zkoušky únosnosti pláně i konstrukčních vrstev akreditovanou společností.