Provádíme demolice objektů jakéhokoliv rozsahu, jak strojně tak menší demolice ručně. Posouzení a nacenění bouracích prací provádí kvalifikovaný pracovník. Také jsme schopni zpracovat veškeré odpady, které při této činnosti vznikají. Využíváme pouze vlastní stroje ( viz. doprava, recyklace, zemní stroje ).

Za provozu firmy jsme provedli nesčetně drobných demolic rodinných domů, průmyslových závodů, provozů
do 500 tun – včetně likvidace všech odpadů spojených s demolicí.

V roce 2003 proběhla demolice ČSAD Tišnov, kde bylo zpracováno 2000 tun stavební sutě a 100 tun komunálního odpadu

Viz reference.